นางสาวอรยา สีสวาด 


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นางสาวอรยา สีสวาด เลขที่26 มบค.12งานที่1
ให้นักศึกษาทำโปสเตอร์จากโปรแกรมcanva
งานที่2
คำขวัญอาชีวะ
งานที่3
ให้นักศึกษาทำสไลด์2หน้า หน้าแรกแทรกไฟล์เคลื่อนไหวหน้า2แชร์ไฟล์ youtube

งานที่4
จัดทำรูปตังเองเป็นการ์ตูนAnimation ง่ายๆ


ความคิดเห็น